1. Maailman isoin asia: Paljon tietoa isyydestä yleisesti.
  2. Turvallisuuden tekijä: Miten isänä voit vaikuttaa lapsen turvallisuuden tunteeseen?
  3. Hyvinvoiva isä: Isän hyvinvointi luo pohjan lasten ja puolison hyvinvoinnille.
  4. Kerro ja kuuntele: Isän ja lapsen toimiva suhde luo me-henkeä koko perheeseen.

Kortit ovat luettavissa www.isakortit.fi

Isät ja isänä toimimisen tavat ovat suuressa muutoksessa, niihin vaikuttavat isät itse, heidän puolisonsa sekä media.

Miestyön kehittämiskeskuksen suunnittelija Sirpa Hopiavuori Ensi- ja turvakotienliitosta kertoo isyyden merkityksestä yllättävän esimerkin: tänä päivänä alle 35-vuotiaista aikuisista isäksi haluaa useampi mies kuin nainen äidiksi.

Isyyden muutoksesta kertoo myös se, että miehet kertovat rakentavansa oman ”isyytensä itse”. Miehet eivät halua ottaa mallia esim. omalta isältä. Halutaan toimia uudella tavalla. Mallia voidaan rakentaa esimerkiksi seuraamalla, kuinka muut isät tekevät tai lehdistä lukemalla. Hopiavuori toivoisi, että, miehet voisivat puhua enemmän isyyteen liittyvistä asioista keskenään, kavereiden kanssa sekä oman perheen ja suvun kesken. Ja, että isillä olisi mahdollisuutta saada tukea vaikeissa tilanteissa.

Isän ja lapsen välinen suhteen merkityksestä puhutaan vieläkin liian vähän, vaikka meillä on siitä tutkimustietoa. Kun isällä ja lapsella on hyvä, läheinen suhde, se auttaa lasta ratkaisemaan paremmin ongelmia. Näillä lapsilla on vähemmän häiriökäyttäytymistä ja heillä on parempi itsetunto. Hyvä suhde isään auttaa lasta myös tunteiden säätelyssä. Isän ja lapsen välinen läheinen suhde tuo miehen elämään lisää onnellisuutta, terveyttä sekä uusia taitoja.

Kotona tulisi rakentaa yhteiset säännöt ja pohtia hyvässä hengessä, kuinka kasvatus jaetaan yhdessä. Isän läsnäolo ja vuorovaikutus lapsen kanssa kehittävät lapsen kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja silloinkin, vaikkei yhteistä aikaa päivittäin löytyisikään. Hopiavuori muistuttaa, että vanhemmuus on ennen kaikkea tunnesuhde lapseen ja kummankin vanhemman tulee saada rakentaa tätä suhdetta myös itsenäisesti, yhdessä tekemisen lisäksi.


Koskaan ei ole liian myöhäistä päivittää omaa isyyttään

Ensi- ja turvakotien liiton Miestyön kehittämiskeskus on tehnyt isäkortit isille itselleen. Isäkortit käsittelevät isyyteen liittyviä asioita neljän eri teeman kautta. Nämä isäkortit vastaavat myös isien toiveeseen saada heille kohdistettua materiaalia ja aktiivisempaa ja yksilöllisempää tukea.