Mielikuva senioreista kömpelöinä digikäyttäjinä elää vahvana, vaikka tutkimusten mukaan ikä ei ole määrittävin tekijä digitaalisessa aktiivisuudessa.

Digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa väitöskirjassaan tutkinut Sanna Kuoppamäki kertoo henkilökohtaisten asenteiden ja arvostusten, sosiaalisten suhteiden ja sosioekonomisen aseman määrittävän digitaalista aktiivisuutta ikää enemmän.

– Elämäntilanne vaikuttaa merkittävästi digitaalisiin kulutustottumuksiin. Tutkimukseni mukaan seniorit opiskelevat mielellään sellaisten digitaalisten palveluiden käytön, jotka sopivat omaan arkeen ja tukevat omia kiinnostuksen kohteita.

Kuoppamäen mukaan taitojen sijaan digitaalisten palveluiden käyttöä rajoittaa uskalluksen puute.

– Koulutuksissa olemme huomanneet senioreiden digitaitojen olevan hyvällä tasolla, mutta luottamus omiin kykyihin saattaa olla vähäistä ja epäonnistumisen pelko tekemisen esteenä. Erityisesti tämä näkyy henkilöissä, joilla ei ole sosiaalista verkostoa antamassa digiapua.

Tutkija toivoo matalan kynnyksen koulutustapahtumia digitaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

– Yhteiskunnan kehityksessä kiinni pysyminen on hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa. Tarvitaan avointa keskustelua epäonnistumisen pelosta ja siitä, että teknologisia haasteita kokevat ihan kaikki, myös nuoret. Se on hyväksyttävää, on ihan ok mokata. Apua on helposti saatavilla, eikä sen pyytäminen ole häpeä, Kuoppamäki rohkaisee.