Epäiletkö kuulonalenemaa?

  • Estä rappeuman eteneminen ja ota askeleet sinnittelystä parempaan kuulemiseen.
  • Hakeudu kuulontutkimukseen joko julkisen tai yksityisen sektorin kautta. Yksityisen puolen etuina ovat kuukausien kuntoutusjonojen välttäminen ja teknisesti kehittyneemmät kuulokojeet.
  • Kuulokojeet valitaan aina kuulonaleneman perusteella. Eri asteisiin alenemiin sopivat erilaiset kojeet. Malleja on tänä päivänä runsaasti.
  • Tunne elämäntyylisi ja käyttötarpeesi. Tarvitsetko taustahälyn vaimennusta, vedenkestävyyttä tai langatonta yhteyttä puhelimeen? Nykypäivän kuulokojeissa on todella paljon teknologiaa. Parhaimmillaan kuulokojeet huomioivat käyttäjän yksilöllisen elin- ja kuunteluympäristön täysin.

Kuulo voi heiketä monesta syystä, joista yleisin on ikääntyminen.

– Iän myötä sisäkorvan aistisolut ja kuulohermo alkavat väistämättä vähitellen rappeutua. 40 ikävuoden jälkeen kuulo alkaa heikentyä jokaisella, ja 60-vuotiaista jo joka viidennellä kuulo on alentunut niin paljon, että sitä kannattaisi kuntouttaa, Kuulotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakala kertoo.

Ikääntymisen seurauksena heikentynyt kuulo ei ole sairaus, mutta aiheuttaa kiusallisia tilanteita ja vaikuttaa elämänlaatuun.

" Jopa 90 % kuulonalenemista on kuntoutettavissa kuulokojeilla."

Kuulon heikentyessä ensin konsonantit jäävät kuulematta ja puheesta alkaa olla hankala saada selvää, taustahäly pahentaa tilannetta. Puheen seuraamisen vaikeutuminen voi tehdä aikaisemmin mielekkäistä sosiaalisista tapahtumista kiusallisia. Kuulolla on myös suora vaikutus kognitiivisiin kykyihin, Hakala listaa heikentyneen kuulon vaikutuksia elämään.

Kuuloa voidaan kuntouttaa tehokkaasti kuulokojeilla. Silti moni sinnittelee heikentyneen kuulon kanssa vuosia.

Kuulokojeisiin kytkeytyy edelleen häpeää ja vanhentuneita käsityksiä, jonka vuoksi moni hakeutuu kuulontutkimuksiin aivan liian myöhään. Kuulokojeet ovat huomaamattomia, monipuolisia ja täynnä teknologiaa, Hakala lupaa.

 

Kuntoutus aktivoi kuulohermoa

Kuulokojeet ovat kuulon kuntoutuksen tärkein osa.

– Jopa 90 % kuulonalenemista on kuntoutettavissa kuulokojeilla. Kuulokojeiden käyttöä edeltää kuulontutkimus, jonka tulosten perusteella kuulokojeet säädetään vastaamaan asiakkaan alenemaa. Kuulokojeet vahvistavat korviin tulevaa ääntä ja aktivoivat kuulohermoa, Hakala kuvailee.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuuloa aletaan kuntouttaa, sitä parempia tuloksia kuulokojeilla saadaan.

– Kuulokojeisiin tottuminen on helpompaa, mitä enemmän normaalia kuuloa on jäljellä eikä kuulemista jouduta harjoittelemaan kokonaan uudestaan. Varhaisella kuntoutuksella kuulohermo saadaan pidettyä aktiivisena ja kuulonaleneminen hidastuu.

– Kuulotekniikka tarjoaa kaikille ilmaisen kuulontarkistuksen omissa sovituspisteissään Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Haluamme madaltaa kynnystä hakeutua tutkimuksiin ja auttaa sitä kautta ihmisiä saamaan lisätietoa kuulostaan, kertoo Hakala.