Joskus suun avaamisen yhteydessä leukanivelen välilevy voi muljahtaa pois paikaltaan joko osittain tai pysyvästi, jolloin suun avaaminen on kivuliasta eikä purenta ole normaali tai suuta ei saa kiinni lainkaan.

– Näin tapahtuu toisinaan esimerkiksi voimakkaasti haukottelemalla tai hammaslääkärissä, jolloin suu pidetään pitkään auki, kuvailee suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri Jyrki Törnwall.

– Nopeasti hoidettuna nivel voidaan asettaa manuaalisesti takaisin paikalleen, mutta päivien vanhoja tapauksia hoidetaan potilaan ollessa humautuksessa.

Lisäksi esimerkiksi urheilussa leukaan kohdistunut kova isku voi aiheuttaa leukanivelvaivaa ja pahimmassa tapauksessa jopa nivelen pään murtuman. Leukanivelvaivat voivat johtua myös tulehduksista tai nivelreumasta.

 

Leukanivelvaivan hoitamiseen on erilaisia leikkaustapoja

Yksi yleisimmistä toimenpiteistä on nivelen avaaminen ihon läpi.

– Siinä korvan alta tai edestä mennään ihon läpi leukaniveleen, murtumatapauksessa leukanivelet laitetaan paikoilleen ja tuetaan asetettavalla levyllä. Tapauksesta riippuen toimenpide voi kestää useita tunteja ja se tehdään nukutuksessa, kertoo Törnwall.

– Jos molemmat leukanivelet joudutaan leikkaamaan, toipuminen kestää useita viikkoja.

Tähystysleikkauksella nivelen vaiva voidaan nähdä tarkasti. Jos nivelen pinnalla on arpikiinnikkeitä, neirrottamalla nivel saadaan jälleen liikkuvaksi.

– Suomessa on jo kymmenisen vuotta hoidettu isoja leukanivelvaurioita tekonivelleikkauksella, jolloin leuan toiminta voidaan palauttaa normaaliksi. Tekonivel suunnitellaan tietokoneohjelmalla yksilöllisesti potilaan mukaan.

Törnwallin mukaan leukanivelhaitoista jopa 95 % hoidetaan kuitenkin muulla tavoin kuin leikkauksella. Esimerkiksi nivelen naksumistapaukset hoidetaan pääsääntöisesti hammaslääkärissä purentakiskoilla.