Parodontiitti on matala-asteinen tulehdussairaus, joka vaikuttaa koko yleisterveyteen.

– Tyypin 2 diabeteksella ja parodontiitilla on kaksisuuntainen yhteys. Toisaalta diabetes lisää riskiä sairastua parodontiittiin, joka puolestaan yhdessä huonon suuhygienian kanssa lisää alttiutta sairastua tyypin 2 diabetekseen, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri ja lääkäri Tanja Ketola-Kinnula Terveystalosta kertoo.

Diabeetikon hoitotasapaino voi parantua merkittävästi, kun parodontiitti saadaan kuriin.

– Matala-asteisen tulehduksen lisääntyessä diabeteksen hoidettavuus hankaloituu, ja huono hoitotasapaino puolestaan altistaa diabeetikon lisäsairauksille. Parodontiittia hoitamalla diabeetikon hoitotasapainossa on onnistuttu saamaan yhtä hyviä tuloksia kuin lääkityksellä, Ketola-Kinnula valaisee suun terveyden merkittävää yhteyttä yleisterveyteen.

Parodontiitti lisää myös sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

– Terveisiin verrattuna riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin on parodontiittia sairastavilla jopa 70 % suurempi, Ketola-Kinnula sanoo ja peräänkuuluttaa varhaista puuttumista alkavaan suun tulehdukseen, jotta vaikea parodontiitti ja sen seuraukset voitaisiin ehkäistä.

Varhainen puuttuminen edellyttää säännöllisiä hammaslääkärikäyntejä.

– Parodontiitti voi olla pitkään oireeton, mutta hammaslääkärissä kiinnityskudokset tutkimalla alkava tulehdus saadaan kiinni ja sen etenemistä voidaan ehkäistä omahoidolla ja säännöllisellä seurannalla, Ketola-Kinnula jatkaa.

 

Parodontiitti pois uuden elämän tieltä

Odottavalla äidillä pitkäaikaisen kroonisen infektion on todettu olevan yhteydessä raskauskomplikaatioihin.

– Parodontiitti voi altistaa raskausmyrkytyksille ja lisätä keskenmenon riskiä. Sillä on myös nähty olevan yhteys ennenaikaisiin synnytyksiin, sikiön kasvun hidastumiseen ja pienipainoisuuteen syntyessä.

Pienipainoisuus syntyessä voi johtaa vauvan aikuisuudessa todentuviin terveysriskeihin.

– Näin parodontiitilla voi olla jopa yli sukupolven vievä kansanterveydellinen vaikutus, Ketola–Kinnula sanoo ja kannustaa suun aktiiviseen hoitoon ja seurantaan.