Nämä ovat riittäviä syitä huolehtia siitä, että suu ja hampaat säilyvät terveinä. Kaiken aikaa karttuvan tutkimustiedon mukaan on muitakin syitä pitää hyvää huolta suunterveydestä. Esimerkiksi hampaiden kiinnityskudosten tulehdus, parodontiitti, altistaa valtimonkovettumataudille ja sen seurauksena syntyville sydän- ja verisuonisairauksille. Parodontiitti myös vaikeuttaa diabeteksen hoitotasapainon ylläpitämistä. Huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes puolestaan altistaa parodontiitille ja vaikeuttaa sen hoitoa. Kaiken kaikkiaan parodontiitti on merkittävä kansanterveyden uhkatekijä.

 

Kulmakivenä suuhygienia ja säännöllinen ateriarytmi

Useimmiten suunterveyden ylläpito onnistuu yksinkertaisin kotikonstein, joiden noudattaminen ei vie paljon aikaa, eikä heikennä elämänlaatua. Kulmakivenä on hyvän suuhygienian noudattaminen. Siihen kuuluu hampaiden harjaaminen kahdesti päivässä fluorihammastahnaa käyttäen. Lisäksi pitää päivittäin puhdistaa hammasvälit, joihin hammasharjan harjakset eivät ulotu. Suunterveyden ammattihenkilöiltä saa opastusta sopivien välineiden valinnassa ja käytössä.

Koska suun sairaudet monesti etenevät oireettomasti, suu ja hampaat on syytä tarkastuttaa säännöllisin väliajoin.

Tärkeää on myös säännöllisen ateriarytmin noudattaminen ja aterioiden välisen napostelun välttäminen. Useimmille sopiva määrä on 3–6 päivittäistä ateriaa. Aterioiden tulee olla niin ravitsevia ja nautittavia, että ylitsepääsemätöntä kiusausta aterioiden väliseen naposteluun ei synny. Lisätyn sokerin saanti ei saisi ylittää 10 prosenttia kokonaisenergiasta. Janojuomana vesijohtovesi on paras, mutta pullovesikin käy, kunhan sitä ei ole maustettu. Pelkkä hiilihappo ei ole hampaille haitallista.

Tupakoimattomuus ja kohtuullisuus alkoholin käytössä ovat myös tärkeitä. Tupakointi altistaa sekä hampaiden kiinnityskudossairauksille että suusyövälle, alkoholi puolestaan on keskeinen suusyövän riskitekijä läntisissä teollisuusmaissa. Alttius suun ja hampaiden sairauksiin vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti, eikä tunnollinenkaan omahoito aina riitä ehkäisemään sairauksien puhkeamista.

Koska suun sairaudet monesti etenevät oireettomasti, suu ja hampaat on syytä tarkastuttaa säännöllisin väliajoin. Jos erityisiä riskejä ei ole, sopiva tarkastusväli voisi olla kaksi vuotta. Muussa tapauksessa tarkastuksissa on hyvä käydä useammin.

 

I love suu

Suunterveydenhuollon terveysviestintä ei usein herätä vastaanottajissa kummoistakaan innostusta. Monet pitävät viestejämme ennalta arvattavina, jopa tylsinä. Siksi Suomen Hammaslääkäriliitto on valinnut uudenlaisen lähestymistavan käynnissä olevaan I love suu -kampanjaansa, jossa halutaan hauskoja ja yllättäviä keinoja käyttäen kannustaa ihmisiä huolehtimaan entistä paremmin suunterveydestään.

Viestit perustuvat kuitenkin vankasti alan tutkimustietoon ja siihen pohjautuviin Käypä hoito -suosituksiin, joita Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettamat työryhmät laativat. Kampanjaan liittyvää materiaalia löytyy niin kampanjan omalta nettisivustolta ilovesuu.fi kuin Facebookistakin @ilovesuu.